Hitta balans i tillvaron

Det är ett allt snabbare tempo runt oss och samhället rusar fram som om nuet inte fanns. I jakten på materiell framgång och status kan man dock tappa sig själv och hamna i svårmod. Det finns många som gått in i väggen och som kan vittna om den långa vägen tillbaks. Hur allt behövde omvärderas och hur viktigt det var att stanna upp. I vissa fall talas det om kollapsen i positiva termer. Som någonting bra från vilket man förstått mer om hur man skall leva för att inte gå sönder.

Personlig utveckling är någonting som funnits sedan urminnes tider och i de flesta kulturer vi känner till. Samtidigt är det först på senare år som det blivit någonting man diskuterar öppet. Bokaffärernas hyllor bågnar under vikten av självhjälpslitteratur och det finns ett kursutbud som vida överträffar alla tänkbara önskemål. Att det finns en sådan uppslutning kring personlig utveckling indikerar att detta är någonting som allt fler frågar efter. Det kanske är tid för att hitta en kollektiv balans och ett levnadssätt där välmående och lycka kan höjas över andra ideal?

Meditation

Att vara ”här och nu” och att vara i balans är någonting som många tycks sakna. Meditationen ger inte en nödvändig förändring av detta över natt. Dock är det fler och fler som använder sig av meditation i syfte att komma ner i varv och för att kunna fokusera på det inre.

Det finns många olika typer av meditation som man kan ta till sig i den mån man så önskar. Vissa handlar om att återställa ett flöde i kroppen, medan andra handlar om att i mångt och mycket lämna den för en stund. Har man ett intresse för meditation och personlig utveckling kan man höra av sig till lärare och kursledare och ställa frågor.