Lär dig mer om hälsa genom Hälsobloggen

Lär dig mer om hälsa genom Hälsobloggen

Är hälsa ett intresse för dig? I sådana fall kan Hälsobloggen vara något att titta närmare på. Hälsa är knappast något som alla är intresserade av – men man kan argumentera för att det är något som alla borde intressera sig för. Det ger oss bättre redskap att leva ett längre liv med högre grad av välbefinnande.

Det här är hälsa – enligt Hälsobloggen

Vad hälsa faktiskt innebär kan vara personligt. Hälsobloggen väljer att dela in det i tre kategorier:

  • Det fysiska
  • Det mentala
  • Kosten

De menar att det här är tre punkter som är grundläggande för att uppnå det som kan anses vara en god hälsa. De påpekar också att dessa saker får betydligt mer medialt utrymme idag, jämfört med hur det såg ut för bara några år sedan. Människor idag har ett större intresse av hälsa och träning – och förhoppningsvis fortsätter trenden. En anledning kan vara att vi helt enkelt vet mer idag. Med ökad kunskap om vad ohälsa innebär, finns fler skäl att faktiskt ta tag i till exempel träning, psykiskt välmående och sin kosthållning.

Den mentala hälsan

Samtidigt, påpekar Hälsobloggen, att fler än någonsin mår sämre psykiskt. De menar att det i hög grad beror på en stressad samtid. Tekniska redskap och hjälpmedel så som datorn, mobilen och internet hjälper oss mycket – men det kommer till ett pris.

På startsidan uppmanas läsaren att tänka på hur de själva gör innan de går och lägger sig, och när de vaknar. Mycket vanligt är att man kollar de sociala medierna, så som Instagram, Twitter och Facebook. En känd möjlig bieffekt av sociala medier är att man konstant jämför sig med andras ögonblicksbilder av deras liv, och får uppfattningen att ögonblicksbilderna representerar deras liv som helhet.

Det här, i kombination med att man tar med sig arbetet hem, gör att många mår sämre mentalt idag, enligt Hälsobloggen. De föreslår tre åtgärder som gör att du kan börja må bättre.

  • Den som tränar för lite bör hitta en passande träningsform och komma igång.
  • Den som äter för mycket, för lite eller för ohälsosamt bör göra ett försök att ändra på detta.
  • Den som mår dåligt av stress i vardag eller på jobbet bör ta tag i det för att skapa en förändring.